Nemzeti Közszolgálati Egyetem főépület

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Új Ludovika Campus létrehozása mellett döntött az Orczy kert és szomszédos ingatlanok területén. A Megbízó a beruházást illetően a műszaki lebonyolítói, műszaki ellenőri és mérnöki tanácsadói feladatok ellátásával bízta meg az Újlak Mérnökiroda Kft-t.

A Ludovika Főépületen belül került elhelyezésre az Egyetem számára a központi hivatal (irodai funkció) közel 200 munkaállomás elhelyezésével. Az épületben oktatási funkció is helyet kapott kb. 1000 hallgató és 56 oktató számára zsibongóval, büfével, jegyzetbolttal. Itt került kialakításra az Egyetem 3 kara számára a központi könyvtár, mely 200 000 kötet elhelyezésére alkalmas.
A munkák során a műemléki épület kb. 16 600 m² nettó szintterülete került felújításra, átépítésre 4 szinten. Az épület teljes külső és udvari homlokzata felújításra került az eredeti díszítő elemek figyelembevételével. Az épület eredeti boltozatos, vonórudas kialakítású tartószerkezetét és az alapozását a felújítás során meg kellett erősíteni. A műemléki épületben szakrestaurátori munkák készültek az Előcsarnok, a Díszterem, a Kápolna, Főlépcsőház és a Hősök folyosójának területén. Szakrestaurálás történt díszítő festés, ólomüveg, fa, fém, kő-műkő és gipsz munkák területén. Az épületben kap helyet a Magyar Természet-tudományi Múzeum, az átépítés során a Múzeum egyes területei, köztük az ásványtár átköltöztetésre került újonnan kialakított területekre.

A Ludovika Főépület felújítás helyszíni munkálatai 2013. áprilisban kezdődtek meg. A környezetrendezési munkálatok a helyszínen 2013 októberében indultak el. A kivitelezés során az Újlak Mérnökiroda Kft. végezte a megvalósítás műszaki ellenőrzését az általa ellenőrzött kiviteli tervek alapján. Mind az épületre, mind a külső munkálatokra vonatkozóan ellenőrizte a munkálatok műszaki megfelelőségét, a költségek menedzsmentjét és a teljesítéseket.

Hasonló projektek

Restaurálási Központ

Budapest

NKE Kollégium

Budapest

MOME Campus II

Budapest
Ügyfél
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Projektadatok
Budapest, Magyarország
2014
16 600 m²

Szolgáltatások
Területfejlesztési koncepció
Tervezési program
Megvalósíthatósági tanulmány
Projektmenedzsment
Műszaki ellenőrzés